Teamwork

กลายมาเป็นผู้อุปถัมถ์ของเรา แล้วมาสร้างถนนที่มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยกันเถอะ

DriveMark เป็นชุมชนที่ให้รางวัลสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย พันธกิจของเราคือการทำให้ท้องถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เราเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรที่แบ่งปันแรงบันดาลใจคล้ายกันเพื่อทำให้ท้องถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และองค์กรที่ต้องการสนับสนุนในความเคลื่อนไหวนี้.

มาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา.

กลายมาเป็นพันธมิตร

เราเปิดให้เข้ามามีส่วนร่วม และทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่แบ่งปันเป้าหมายคล้าย ๆ กันในการทำให้อนาคตของนวัตกรรมเป็นรูปเป็นร่าง และความปลอดภัยบนท้องถนน.

ติดต่อเรา