Tahniah kepada semua Pemenang!

Raya #DriveSaferlah Challenge Winner - DriveMark Hero Raya
#DriveSaferlah Challenge Prizes - DriveMark Hero Raya
#DriveSaferlah Challenge Prizes - DriveMark Hero Raya

1 x Pemenang

Mohd Fitri

Mata: 347.18

Raya #DriveSaferlah Challenge Winner - Hadiah Utama
#DriveSaferlah Challenge Prizes - Hadiah Utama

9 x Pemenang

Azlan Khairi

Mata: 347.14

Iqwat Fahmi Sukor

Mata: 347.12

Shahmizan Sabatnan

Mata: 347.11

Jasmanyza Rahaman

Mata: 347.09

Mohd Suhaidi

Mata: 347.04

Azfar Nene

Mata: 347.03

Vikram Muruleharan

Mata: 347.01

Wan Zaki

Mata: 346.95

Musfafikri Musa

Mata: 346.90

Raya #DriveSaferlah Challenge Winner - Hadiah Istimewa
Raya #DriveSaferlah Challenge Prizes - Hadiah Istimewa

50 x Pemenang

No. Pemenang Mata
1 Shaq 346.86
2 Vincentius Valentine 346.80
3 Elya Shaharuddin 346.72
4 Kenneth Kim 346.71
5 Rozman Bin Baharom 346.59
6 Syahidan Abubakar 346.48
7 Ejoy Black 346.41
8 Aim Plaster Ceiling 346.39
9 Hanif W 346.36
10 K.Subramanian Krishnan 346.33
11 Halimatun Aisyah Barikis 346.31
12 Mohd Fairuz Khan 346.30
13 Afzan Shahril Shahril 346.27
14 Husnal Murnirah 346.26
15 Mohd Hanafi 345.96
16 Ivan Lee 345.93
17 Ahmad Hafidzi 345.78
18 Nor Azhar Mohamed Nor 345.71
19 Airida Ibrahim 345.60
20 Muhammad Syafiq Zakaria 345.58
21 Mohd Iskq D 345.57
22 Mohd Azlan Ahmad 345.43
23 Mohd Shuhaibul Fadly Mansor 345.41
24 Jeremy Nkc 345.39
25 Saiful Adziim Saiful Azhar 345.38
26 Fadli Mazlan 345.34
27 Mohamad Fazli 345.34
28 David Tan 345.29
29 Kamarul Arif 345.28
30 Umi Suhairi 345.25
31 Azlan Aziz 345.18
32 Fatin Nadiah 345.15
33 Mohamad Zaki 345.08
34 Nazari Yusof 345.06
35 Syawal Ibrahim 345.02
36 Muhammad Shahimi Abdul Rahman 344.96
37 Siti Fatimah Ahmad 344.96
38 Rohasmeza Bin Hashim 344.94
39 Izwan Nizam 344.93
40 Faizal Khalik 344.91
41 Ramddy Junaidi 344.57
42 Fazrin Jamal 344.54
43 Pok Jay 344.52
44 Ridhwan Daud 344.49
45 Zulkifle Mohammad Hanif 344.48
46 Muhammad Razli 344.41
47 Muhd Zulhusni 344.35
48 Safial Sanuddin 344.30
49 Mohamad Hanif Kamal Roslan 344.29
50 Syed Mohd Rozli 344.29
Reward

Every Safe Miles Driven Rewards You!

DriveMark is a community that rewards safe driving. Join regular challenges to win great rewards while encouraging friends and family to be safer on the road.

Challenges & Rewards

Join the Movement

Download DriveMark app and join thousands of other safe drivers.

  • Download on Google Play
    Rated 4.8 by 1000+ users
  • Download on App Store Play
    Rated 4.7 by 600+ users